ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สทท.เชียงใหม่
 •     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สทท.เชียงใหม่ 60 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุยานพาหนะและสถานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5328 3741
 • หน่วยงาน    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2561
 • หมดเขต    29/11/2561
 • อ่าน   149
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294