ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ www.cMu.ac.th จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 8209 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2561
 • หมดเขต    30/11/2561
 • อ่าน   82
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294