ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลอดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลอดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการขายทอดตลาดในวันที่ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5392 1922
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   116
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294