ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพประจำปี 2561 จำนวน 267 รายการ
 •     เทศบาลตำบลอินทขิล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพประจำปี 2561 จำนวน 267 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลอินทขิล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคมม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5304 6546
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลอินทขิล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2561
 • หมดเขต    26/12/2561
 • อ่าน   154
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294