ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 70 รายการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 70 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธราณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคมม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 5789
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/12/2561
 • หมดเขต    27/12/2561
 • อ่าน   104
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294