ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ ตำบลแม่แหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ ตำบลแม่แหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ยื่นต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 10 มกราคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 8209 www.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/01/2562
 • หมดเขต    10/01/2562
 • อ่าน   85
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294