ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลสันพระเนตรกำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลสันพระเนตรกำหนด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 3600 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/01/2562
 • หมดเขต    11/01/2562
 • อ่าน   74
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294