ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านป่าตัน หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านป่าตัน หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางอะเมล์ sanklang258@go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5335 5313 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2562
 • หมดเขต    //2562
 • อ่าน   71
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294