ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 3 หลัง
 •     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 3 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5370 2642
 • หน่วยงาน    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
 • วันที่ประกาศ   07/02/2562
 • หมดเขต    08/02/2562
 • อ่าน   88
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294