ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุดงานเงินทุน
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 มีความประสงค์จะขอแก้ไขประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุดงานเงินทุน บรรทัดที่2 จำนวน 3 รายการ ขอแก้ไขข้อความเป็นจำนวน 21 รายการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8829
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2562
 • หมดเขต    13/02/2562
 • อ่าน   104
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294