ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอกบ้านนายอุทัย เรือนคำ บ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด มีความประสงค์จะแจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอกบ้านนายอุทัย เรือนคำ บ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุได้กำหนดตรวจรับงานจ้างในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562เพื่อจะทำการตรวจงานจ้างต่อไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2562
 • หมดเขต    //2562
 • อ่าน   76
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294