ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำลบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ประเภทก๋วยเตี๋ยวเป็นหลัก หรือข้าวซอย ขนมจีน ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำลบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2812
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำลบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/02/2562
 • หมดเขต    25/02/2562
 • อ่าน   93
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294