ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ โครงการปรับปรุงห้องทำงานและห้องบริการประชาชนภายในอาคารอนามัยพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณลำเหมืองห้า , โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ตั้งแต่หน้าวัดแม่กวงตลาด 2 ฝั่ง และโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสาธารณะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ sm111@sannameng.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05303 8142 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2562
 • หมดเขต    //2562
 • อ่าน   77
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294