ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 293 รายการ
 •     สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 293 รายการ ผู้สนใจขอดูได้ที่ อาคารพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2442 ต่อ 506
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2562
 • หมดเขต    25/02/2562
 • อ่าน   124
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294