ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 74 6 6241
 • หน่วยงาน    ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/02/2562
 • หมดเขต    26/02/2562
 • อ่าน   70
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294