ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 90 รายการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 90 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 5344 6548 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2562
 • หมดเขต    28/02/2562
 • อ่าน   87
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294