ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า จำนวน 41 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า จำนวน 41 รายการ ผู้สนใจสามารถดูพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5383 7432 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2562
 • หมดเขต    //2562
 • อ่าน   110
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294