ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 39 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 39 รายการ สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 17 รายการ ผู้สนใจจะซื้อพัสดุฯนี้ขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 3479 ต่อ 505
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2562
 • หมดเขต    13/02/2562
 • อ่าน   67
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294