ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสายหลัก หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสายหลัก หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5303 8140
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2562
 • หมดเขต    //2562
 • อ่าน   56
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294