ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
 •     ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5311 4372
 • หน่วยงาน    ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2562
 • หมดเขต    31/05/2562
 • อ่าน   100
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294