ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 ชั้นพันธุ์ขยายฤดูฝน ปี 2561 คัดออกใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 13,939 กิโลกรัม และข้าวพันธุ์ สันป่าตอง1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 คัดออกใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 13,229 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 27,168 กิโลกรัม โดยวิธีประมูลราคา ณ สถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2562
 • หมดเขต    07/06/2562
 • อ่าน   45
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294