ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 163 รายการ
 •      สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 163 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลราคาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมถ่ายสำเนามาพร้อมประมูลในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 จนกว่าจะเสร็จ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5329 6600
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   27/05/2562
 • หมดเขต    07/06/2562
 • อ่าน   78
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294