ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริทเหล็กช่วงที่ขาด จำนวน 3 ช่วง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 111 ถึง บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริทเหล็กช่วงที่ขาด จำนวน 3 ช่วง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 111 ถึง บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5334 3600
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/06/2562
 • หมดเขต    04/06/2562
 • อ่าน   34
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294