ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 80 เครื่อง
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 80 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5321 1164
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/06/2562
 • หมดเขต    07/06/2562
 • อ่าน   35
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294