ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในองค์การ จำนวน 74 รายการ
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในองค์การ จำนวน 74 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พระแมาย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5384 1405
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/06/2562
 • หมดเขต    18/06/2562
 • อ่าน   100
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294