ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5394 3809
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/06/2562
 • หมดเขต    19/06/2562
 • อ่าน   49
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294