ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5303 8140
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/06/2562
 • หมดเขต    14/06/2562
 • อ่าน   51
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294