ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 355 รายการ
 •     เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 355 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 4380
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2562
 • หมดเขต    19/06/2562
 • อ่าน   50
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294