ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้าสหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้าสหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ www.suthup.go.th หรือ www.gprocurement.go.th จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 2951 ต่อ 120
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2562
 • หมดเขต    20/06/2562
 • อ่าน   43
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294