ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล จำนวน 7 ชนิด
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล จำนวน 7 ชนิด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271-3 ต่อ 305
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2562
 • หมดเขต    01/07/2562
 • อ่าน   63
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294