ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560-2561 โดยวิธีทอดตลาด
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560-2561 โดยวิธีทอดตลาด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 4381 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2562
 • หมดเขต    19/06/2562
 • อ่าน   57
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294