ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด
 •     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5311 2730-2
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2562
 • หมดเขต    15/07/2562
 • อ่าน   90
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294