ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ เชื่อมต่อบ้านกอง หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ เชื่อมต่อบ้านกอง หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5329 6600
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2562
 • หมดเขต    08/07/2562
 • อ่าน   38
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294