ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 179 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 0200 ต่อ 259
 • หน่วยงาน    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ประกาศ   05/07/2562
 • หมดเขต    11/07/2562
 • อ่าน   68
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294