ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจจัดซื้อเสา คอร. จนาด 14.30 เมตร จำนวน 400 ต้น
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ประกวดราคาจจัดซื้อเสา คอร. จนาด 14.30 เมตร จำนวน 400 ต้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    03/07/2552
 • อ่าน   520
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294