ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเสื้อคณะ เสื้อสีเทา และกางเกงสะดอ อย่างละ 4,947 ตัว ด้วยวิธอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อเสื้อคณะ เสื้อสีเทา และกางเกงสะดอ อย่างละ 4,947 ตัว ด้วยวิธอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    17/06/2552
 • อ่าน   604
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294