ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของอบต.บ้านหลวง จำนวน 1 โครงการ
 •     อบต. บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านสันห้าง ของอบต.บ้านหลวง จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านหลวง แม่อาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต. บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    29/06/2552
 • อ่าน   646
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294