ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ทดสอบสมรรถภาพเป็นอาคารเวชกรรมฟื้นฟู 1 ชั้น
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน อบต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ทดสอบสมรรถภาพเป็นอาคารเวชกรรมฟื้นฟู 1 ชั้น ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    19/06/2552
 • อ่าน   611
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294