ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้สำหรับเด็กอาการตัวเหลืองและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 3 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้สำหรับเด็กอาการตัวเหลืองและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    17/06/2552
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294