ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำสูง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร พร้องติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 3 ถัง ตามแบบของอบต.แม่แฝก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ทศบาลตำบลแม่แฝก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    29/06/2552
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294