ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดติดต่อได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักเลขานุการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    22/06/2552
 • อ่าน   497
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294