ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ในทางหลวงหมายเลข 1089 ตอน บ.ท่าตอน - กม. 49+000 ที่ กม.41+054 ปริมาณ 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    22/06/2552
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294