ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างงานตามโครงการบูรณาการฝายเสริมระบบนิเวศน์ขนาดเล็กเฉลิมพระเกียรติ
 •     กองกำลังผาเมือง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างงานตามโครงการบูรณาการฝายเสริมระบบนิเวศน์ขนาดเล็กเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ อ.ฝาง จำนวน 14 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพลาธิการกองกำลังผาเมือง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    กองกำลังผาเมือง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2552
 • หมดเขต    17/06/2552
 • อ่าน   599
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294