ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างถนน คสล. ในเขตตำบลทุ่งโปง ดอยเต่า จำนวน 9 โครงการ
 •     อบต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างถนน คสล. ในเขตตำบลทุ่งโปง ดอยเต่า จำนวน 9 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การคลัง อบต.โปงทุ่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/06/2552
 • หมดเขต    24/06/2552
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294