ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ
 •     อบต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.บ้านหลวง ตั่งแต่บัดนี ถึงวันที่ 26 มืถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2552
 • หมดเขต    26/06/2552
 • อ่าน   649
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294