ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ฝาย
 •     อบต.สบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ฝาย ขนาดกว้างสันฝาย 12 เมตร ยาว 13 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2552
 • หมดเขต    02/07/2552
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294