ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
 •     อบต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ตามแบบ คพต.ถ 02 ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ท่าผา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5382-8336
 • หน่วยงาน    อบต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    02/07/2552
 • อ่าน   677
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294