ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง และปรับปรุงหลังคาบ้านพักฯ เป็นหลังคาแผ่นเหล็กเมททัลซีท ผู่สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    02/07/2552
 • อ่าน   624
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294