ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
 •     ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง , จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    30/06/2552
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294