ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 19 รายการ
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง ขอประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประมูลปากเปล่าในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง
 • วันที่ประกาศ   23/06/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   599
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294